Verstopt roetfilter zelf reinigen

In deze blog leggen we uit wat het roetfilter en de EGR precies doen, hoe vervuiling ontstaat en hoe u zelf het roetfilter en EGR kunt reinigen.

Autofabrikanten krijgen te maken met steeds meer eisen op het gebied van uitstoot. Hiervoor worden verschillende oplossingen ontwikkeld zonder dat bijvoorbeeld het vermogen van de auto er onder zal lijden. Echter brengen deze ontwikkelingen ook nadelen met zich mee. Inwendige vervuiling is hier een voorbeeld van. Onder andere het roetfilter, de EGR-klep en de turbo raken sterk vervuild, omdat de uitlaatgassen meerdere malen door circuit gaan voordat ze worden uitgestoten.

Hieronder kunt u eenvoudig zien welke onderwerpen in deze blog aan bod komen:

Waar is een roetfilter goed voor?

Om te beginnen gaan we eerst kijken naar de functie van het roetfilter. De functie van de EGR komt verder op in de blog aan bod. Vanaf 2006 zijn standaard alle dieselmotoren voorzien van roetfilters. Het roetfilter bevindt zich in het uitlaatsysteem van een dieselmotor en heeft als doel om fijne (roet)deeltjes uit de uitlaatgassen te verzamelen zodat deze het milieu niet vervuilen.

De fijne roetdeeltjes worden gefilterd en tijdelijk opgevangen. Na ongeveer 1000 km rijden zal het filter vol met roet zitten en moet het roet worden afgevoerd.

Dit doet men door het te verbranden, ook wel “regenereren van het roetfilter” genoemd.

Regenereren van het roetfilter

Roet verbrandt pas bij zo’n 550°C en die temperatuur wordt in principe niet gehaald in een roetfilter. Om die reden voegen sommige merken via een apart tankje onder de auto, Eolys toe aan de brandstof. Eolys is een vloeistof op basis van cerine en deze stof verlaagt de verbrandingstemperatuur van roet van 550°C naar 450°C. Andere merken spuiten extra dieselbrandstof in zodat de temperatuur in het filter verhoogd wordt tot 650°C waardoor het roet wel verbrand.

Om te controleren hoeveel roet er daadwerkelijk is opgeslagen hebben de dieselmotoren met een roetfilter een verschildruksensor.

Roetfiltersysteem

 

Roetfilter systeem

Zoals op het plaatje is te zien zit de verschildruksensor aangesloten tussen de voor- en achterkant van het roetfilter. Het drukverschil geeft een indicatie van de hoeveelheid roet dat is verzameld.

Het signaal wordt gemeten in de verschildruksensor en wordt doorgegeven aan de computer. Deze is zo geprogrammeerd dat op basis van dit gegeven er bij een bepaald drukverschil geregenereerd gaat worden.

Als het filter schoon is zal het drukverschil gering zijn. Naarmate het filter meer verstopt raakt zal er een groter drukverschil ontstaan en als het verschil in druk te groot wordt zal de dieselmotor gaan regenereren. Wat wil zeggen dat het opgeslagen roet wordt verbrand, dit wordt ook wel het reinigen van het roetfilter genoemd. Onderaan de pagina vindt u een brandstofadditief die u kunt toevoegen aan de brandstof. Op deze manier kunt u zelf eenvoudig het roetfilter helpen regenereren.

Oorzaken branden storingslampje

Als er problemen komen en het storingslampje van het roetfilter gaat branden, is het vaak lastig om de oorzaak te vinden. Roetfilters worden (te) vaak ten onrechte vervangen. Het roetfilter kan stuk zijn, maar er zijn ook andere mogelijke oorzaken. Wat kan er allemaal aan de hand zijn?

De verschildruksensor geeft zoals gezegd een signaal door aan de computer. Aan de hand van dit signaal zal er wel of niet geregenereerd worden. Het regenereren zal enkel onder bepaalde condities gebeuren. Zo moet de auto bijvoorbeeld een bepaalde tijd boven de 70 km/u rijden om het regeneratieproces te kunnen starten.

Bij mensen die veel stadsverkeer/korte afstanden rijden of vaak in de file staan, kan het gebeuren dat de regeneratie condities niet gehaald worden. Gevolg is een ophoping van roet in het filter en op een gegeven moment zal dan het storingslampje gaan branden met de melding dat er een uitlaatgas probleem is.

Ook kan er een probleem zijn met de verschildruksensor. De leiding (slang) naar het roetfilter kan gescheurd zijn, de verschildruksensor zelf kan defect zijn of er kan een draadbreuk zijn, bijvoorbeeld in de signaaldraad naar de computer.

Al deze oorzaken hebben tot gevolg dat er niet automatisch geregenereerd wordt en het is duidelijk dat er dan een probleem ontstaat en het storingslampje gaat branden. De garage kan dan met hun diagnose toestel een geforceerde regeneratie doen en het filter weer schoon krijgen.

Daarnaast zijn er ook wel additieven voor te krijgen met “cerine” erin die de temperatuur waarop roet gaat verbranden verlagen. De Lindemann Total Care Diesel is een voorbeeld van zo’n additief. Wanneer u de aanwijzingen goed opvolgt kunt u eenvoudig uw auto helpen om het roetfilter te regenereren. Verderop in deze blog leest u hier meer over. Ook ziet u daar een filmpje waar duidelijk wordt uitgelegd hoe u dit product zelf eenvoudig kunt toepassen.

Roetfilter verstopt

Wat verder van belang is om te weten is dat bij de regeneratie het roet weliswaar wordt verbrand, maar dat er telkens een beetje as overblijft dat zich vastzet op de wand van het roetfilter. Na zo’n 150.000 km kan deze ophoping van asresten de oorzaak zijn dat het roetfilter te veel verstopt raakt en het motorstoringslampje gaat branden.

Een roetfilter die langzaam vol loopt met asresten zal vaker moeten regenereren. Immers de ruimte waarin het roet kan worden opgevangen wordt steeds kleiner. Dit is dan ook te merken doordat er veel vaker, soms al met 350 km geregenereerd wordt.

EGR-klep: functie en problemen in relatie tot het roetfilter

De EGR-klep (uitlaatgas recirculatie klep) zorgt er voor dat een deel van de uitlaatgassen terug de verbrandingskamer in worden geleid. Het doel: de uitstoot van het schadelijke stikstofoxide (NOx) terugbrengen.

NOx ontstaat vooral bij hoge verbrandingstemperaturen. Het uitlaatgas dat via de EGR terug wordt gevoerd naar de verbrandingskamer wordt eerst gekoeld en daarmee wordt de verbrandingstemperatuur verlaagd en de NOx uitstoot gereduceerd.

En dat is de enige reden dat een EGR-klep is gemonteerd. De motor presteert niet beter, het verbruik wordt niet minder (in tegendeel) en doordat de uitlaatgassen vettig zijn koeken ze aan in de klep zelf, het inlaatkanaal en het roetfilter.

EGR-klep vervuild, egr klep reinigen

Vervuilde EGR-klep

Doordat de uitlaatgassen neerslaan en aankoeken in de verschillende onderdelen gaan deze op den duur problemen veroorzaken. De EGR-klep zelf zal door die vervuiling minder goed openen en sluiten. Gevolg: méér uitlaatgassen die worden teruggeleid in de verbrandingskamers dan gewenst. Dat is een vicieuze cirkel want de EGR-klep zal nog meer en sneller vervuilen. Het inlaatkanaal zal ook dichtslibben waardoor er nog minder zuurstof wordt aangezogen en tot slot zal er ook meer roet in het roetfilter terechtkomen waardoor het roetfilter verstopt.

Zoals gezegd zal, als de motor goed functioneert en er geen problemen zijn met bijvoorbeeld de verschildruksensor kan het roetfilter lang mee gaan, zo’n 150.000 km gemiddeld. De reden om het filter te moeten vervangen (of te laten reinigen) heeft dan dus alleen betrekking op de opeenhoping van de asresten.

Echter, hoe meer roet er moet worden verbrand, hoe eerder het roetfilter zal gaan vol gaan zitten met as.

Eén van de belangrijkste oorzaken dat een roetfilter eerder aan vervanging toe is dan normaal is een slechte verbranding. Slechte verbranding kan komen door vervuiling van de injectoren en zoals hierboven uitgelegd door vervuiling van de EGR-Klep. U kunt zelf de EGR-klep reinigen met een additief.

Inwendige vervuiling voorkomen

Er zijn een aantal additieven op de markt die kunnen worden toegepast om problemen door vervuiling te voorkomen.

Lindemann Diesel Boost

Lindemann Diesel Boost is bijvoorbeeld een perfect reinigings- en beschermingsadditief voor het brandstofsysteem en het zal daarnaast ook nog de turbo, de EGR-klep en het roetfilter beschermen tegen inwendige vervuiling. Dit resulteert bijvoorbeeld in een veel langere levensduur van een roetfilter. Er zal minder roetvorming ontstaan, waardoor het roetfilter automatisch minder vaak hoeft te regenereren. Hierdoor zal het roetfilter veel minder snel verstopt raken. De Diesel Boost van Lindemann is eenvoudig bij de brandstof toe te voegen bij het tanken.

Het resulteert direct in een verhoging van het cetaangetal. Dit heeft als belangrijkste effect een betere verbranding. En een betere verbranding zorgt simpelweg voor minder vervuiling en meer vermogen.

Kortom, wanneer de Diesel Boost bij iedere tankbeurt wordt toegevoegd zullen veel problemen met dieselmotoren voorkomen worden. 1 flacon Diesel Boost van 400ml is goed voor 100 liter diesel. Dit komt neer op 1 flesje Lindemann Diesel Boost per 2 tankbeurten. 

Zelf het Roetfilter reinigen met een additief

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Echter, soms is het al te laat. Mocht dit het geval zijn biedt LindeLindemann Total Care Dieselmann alsnog een oplossing. Met de Total Care Diesel van Lindemann kunt u zelf het hele in- en uitlaatsysteem, brandstofsysteem, het roetfilter en de EGR-klep grondig reinigen. Deze krachtige reiniger verwijdert hardnekkige vuilresten en koolaanslag van de EGR-klep, turbo, injectoren, leidingen, in- en uitlaatkleppen en het roetfilter (DPF). 

De Lindemann Total Care Diesel zorgt er dus voor dat het hele systeem grondig gereinigd wordt, daarnaast verlaagt het ook de verbrandingstemperatuur van het roet. Hierdoor kan het roetfilter eenvoudig regenereren en zullen de opgeslagen roetdeeltjes worden verbrand. 

Met name als u veel korte ritten maakt is het aan te raden om dit product jaarlijks een keer toe te passen. Hiermee voorkomt u storingen en andere gevolgen van inwendige vervuiling. Uiteraard is het niet alleen geschikt voor voertuigen die alleen korte ritten maken, ook voertuigen die veel lange afstanden maken kunnen te maken krijgen met inwendige vervuiling. Ook in dit geval is de Total Care Diesel een ideaal product om het gehele in- en uitlaat en brandstofsysteem te reinigen met één simpele behandeling. Het kan zowel preventief als curatief toegepast worden. Perfect voor mensen die zuinig zijn op hun auto!

Onderaan deze blog vindt u een duidelijke video over de Lindemann Total Care Diesel. Hier wordt de toepassing en werking duidelijk uitgelegd!

Mocht u nog aanvullende vragen hebben over dit onderwerp of dit product dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Dit kan via de chatfunctie, maar ook via de e-mail of telefonisch. Wij helpen u graag verder. 

Wilt u de Lindemann Total Care Diesel direct kopen? Ga verder naar ”Bestel hier”.