Stotterende auto zelf eenvoudig verhelpen

Het onregelmatig lopen van de motor heeft vele benamingen. Ook op deze pagina zult u af en toe een andere benaming tegenkomen. Stotteren, inhouden, schokken, het komt allemaal neer op hetzelfde onderwerp. Echter, er zijn veel verschillende situaties waarbij een auto kan stotteren. Iedere situatie heeft weer een eigen oorzaak met bijbehorende oplossing. Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent de verschillende situaties, de oorzaken en de oplossingen van een stotterende auto.

Om het u zo eenvoudig mogelijk te maken hebben wij hieronder een lijst gemaakt met alle verschillende situaties met betrekking tot het onregelmatig lopen van de motor. Klik op het probleem die het meest in de buurt komt van uw situatie en vindt de bijbehorende oorzaken én oplossingen!

Mijn auto stottert bij:

Mijn auto stottert bij constante snelheid

U heeft bepaald dat het probleem zich voordoet wanneer u rijdt met een constante snelheid. Heel goed! Nu zijn er al een aantal oorzaken uitgesloten en kunt u specifieker opzoek naar de juiste oplossing. Hieronder bespreken we de overgebleven mogelijke oorzaken, bijbehorende oplossingen en ons advies!

Oorzaken haperen motor bij constante snelheid

Wanneer een motor hapert bij een constant toerental is dit een teken dat er iets mis met het de toevoer van de lucht of het inspuiten van de brandstof. Er wordt waarschijnlijk of teveel of te weinig brandstof ingespoten of lucht aangevoerd. Een probleem met de ontsteking kan hier dus worden uitgesloten.

Het voordeel bij dit probleem is dat een groot deel van de oorzaken te maken hebben met inwendige vervuiling. Wanneer de injectoren vervuild zijn, spuiten ze niet de juiste hoeveelheid brandstof in. Hetzelfde geldt wanneer het probleem in de luchttoevoer zit. Wanneer het inlaattraject (of de EGR-klep) sterk vervuild is, zal er te weinig lucht (zuurstof) aanwezig zijn bij de verbranding. Dit met als gevolg het vermogensverlies wat u waarschijnlijk ervaart.

Eventueel is het (met name bij dieselmotoren) ook mogelijk dat de motor tegendruk krijgt waardoor deze begint te stotteren. Dit komt dan door een verstopt roetfilter. Ook dit is dus weer een oorzaak waar inwendige vervuiling de boosdoener is.

Ons advies
Dan nu ons advies wanneer uw auto schokt bij een constante snelheid. Zoals hierboven aangegeven heeft het grootste deel van de oorzaken inwendige vervuiling als aanleiding. Wij adviseren dan ook om eerst het systeem inwendig te reinigen met een brandstofadditief.

Er zijn aparte reinigers voor benzine- en dieselmotoren. Onderaan de pagina vindt u meer informatie over de betreffende producten!

De kans is dus groot dat het probleem verholpen zal zijn nadat u het reinigingsadditief heeft toegepast. Mocht het probleem nadien zich nog steeds voordoen, dan heeft het probleem niets te maken met inwendige vervuiling. Wij raden u dan aan om een garage er naar te laten kijken.

Mijn auto stottert bij het optrekken / wegrijden

U heeft bepaald dat het probleem zich voordoet wanneer wilt wegrijden. Heel goed! Nu zijn er al een aantal oorzaken uitgesloten en kunt u specifieker opzoek naar de juiste oplossing. Hieronder bespreken we de overgebleven mogelijke oorzaken, bijbehorende oplossingen en ons advies!

Oorzaken schokken auto bij optrekken/wegrijden

Wanneer uw auto alleen schokt wanneer u wilt wegrijden dan is de kans groot dat het iets te maken heeft met de ontsteking. Dit kan bijvoorbeeld een probleem zijn met de bobine of de bougie.

Een andere mogelijke oorzaak is vervuiling van de injectoren of de luchtinlaat. Het ontstekingsmechanisme in combinatie met het inspuiten van de brandstof en lucht (zuurstof) zorgen samen voor ontbranding, en dus vermogen. Wanneer één of meerdere van deze componenten niet 100% werkt, kan dit zorgen voor vermogensverlies.

Ons advies
Aangezien u zelf opzoek bent gegaan naar een oplossing voor uw probleem is de kans groot dat u het ook eerst zelf wilt gaan proberen op te lossen. Daar even vanuitgaande adviseren wij om eerst de injectoren te reinigen met een additief.

Een additief kunt u eenvoudig zelf toevoegen waarna de injectoren gereinigd worden. In een deel van de gevallen zal het probleem hiermee verholpen worden. Meer informatie over de betreffende additieven vindt u onderaan de pagina.

Mocht het probleem vervolgens niet verholpen zijn dan weet u dat het probleem waarschijnlijk in de ontsteking zit. Het is altijd aan te raden om jaarlijks de injectoren te reinigen, dus in die zin is het nooit weggegooid geld.

Indien u zelf een beetje handig bent kunt u zelf met het ontstekingsprobleem aan de slag gaan. Anders zou u toch de auto naar uw garage moeten brengen. Het voordeel is dat u heel specifiek kunt zijn richting uw garage, waardoor het probleem normaal gesproken sneller opgelost zal worden.

Mijn auto stottert bij een koude motor

U heeft bepaald dat het probleem zich alleen voordoet bij een koude motor. Heel goed! Nu zijn er al een aantal oorzaken uitgesloten en kunt u specifieker opzoek naar de juiste oplossing. Hieronder bespreken we de overgebleven mogelijke oorzaken, bijbehorende oplossingen en ons advies!

Oorzaken haperen auto bij een koude motor

Wanneer de auto alleen hapert bij een koude motor, (lees: dit is iets anders dan alleen bij het wegrijden) dan is de kans groot dat dit iets met de temperatuursensor te maken heeft. 

De mate waarin brandstof ingespoten wordt, is mede afhankelijk van de temperatuur van de motor. Wanneer een sensor de verkeerde temperatuur doorgeeft, wordt dus ook de verkeerde hoeveelheid ingespoten.

Een andere oorzaak zou vervuiling van de injectoren kunnen zijn. Wanneer een injector vervuild is, wordt ook niet de juiste hoeveelheid brandstof ingespoten. 

Ons advies
Aangezien u zelf opzoek bent gegaan naar een oplossing voor uw probleem is de kans groot dat u het ook eerst zelf wilt gaan proberen op te lossen. Daar even vanuitgaande adviseren wij om eerst de injectoren te reinigen met een additief.

Een additief kunt u eenvoudig zelf toevoegen waarna de injectoren gereinigd worden. In een deel van de gevallen zal het probleem hiermee verholpen worden. Meer informatie over de betreffende additieven vindt u onderaan de pagina. Het is altijd aan te raden om jaarlijks de injectoren te reinigen, dus in die zin is het nooit weggegooid geld.

Mocht het probleem vervolgens niet verholpen zijn dan weet u dat het probleem waarschijnlijk in de temperatuursensoren zit. In dit geval adviseren wij om naar uw garage te gaan.

Het voordeel is dat u heel specifiek kunt zijn richting uw garage, waardoor het probleem normaal gesproken sneller opgelost zal worden.

Mijn auto stottert bij een warme motor

U heeft bepaald dat het probleem zich alleen voordoet bij een warme motor. Heel goed! Nu zijn er al een aantal oorzaken uitgesloten en kunt u specifieker opzoek naar de juiste oplossing. Hieronder bespreken we de overgebleven mogelijke oorzaken, bijbehorende oplossingen en ons advies!

Oorzaken haperen auto bij een warme motor

Wanneer de auto alleen hapert bij een warme motor,  dan is de kans groot dat dit iets met de temperatuursensor te maken heeft. De mate waarin brandstof ingespoten wordt, is mede afhankelijk van de temperatuur van de motor. Wanneer een sensor de verkeerde temperatuur doorgeeft, wordt dus ook de verkeerde hoeveelheid ingespoten.

Een andere oorzaak zou vervuiling van de injectoren kunnen zijn. Wanneer een injector vervuild is, wordt ook niet de juiste hoeveelheid brandstof ingespoten. 

Ons advies
Aangezien u zelf opzoek bent gegaan naar een oplossing voor uw probleem is de kans groot dat u het ook eerst zelf wilt gaan proberen op te lossen. Daar even vanuitgaande adviseren wij om eerst de injectoren te reinigen met een additief.

Een additief kunt u eenvoudig zelf toevoegen waarna de injectoren gereinigd worden. In een deel van de gevallen zal het probleem hiermee verholpen worden. Meer informatie over de betreffende additieven vindt u onderaan de pagina. Het is altijd aan te raden om jaarlijks de injectoren te reinigen, dus in die zin is het nooit weggegooid geld.

Mocht het probleem vervolgens niet verholpen zijn dan weet u dat het probleem waarschijnlijk in de temperatuursensoren zit. In dit geval adviseren wij om naar uw garage te gaan.

Het voordeel is dat u heel specifiek kunt zijn richting uw garage, waardoor het probleem normaal gesproken sneller opgelost zal worden.

Mijn auto stottert bij het gas loslaten

U heeft bepaald dat het probleem zich alleen voordoet tijdens het loslaten van het gas. Heel goed! Nu zijn er al een aantal oorzaken uitgesloten en kunt u specifieker opzoek naar de juiste oplossing. Hieronder bespreken we de overgebleven mogelijke oorzaken, bijbehorende oplossingen en ons advies!

Oorzaken schokken auto bij gas loslaten

Wanneer uw auto schokt wanneer u het gas loslaat is de oorzaak vaak mechanisch. In dit geval is de kans groot dat het probleem een vacuümlek betreft of een probleem met de motorsteunen. 

Een eventuele andere oorzaak zou inwendige vervuiling kunnen zijn. Wanneer de motor inwendig vervuild is, zal niet de juiste hoeveelheid brandstof ingespoten worden. Dit met vermogensverlies tot gevolg.

Ons advies
Aangezien u zelf opzoek bent gegaan naar een oplossing voor uw probleem is de kans groot dat u het ook eerst zelf wilt gaan proberen op te lossen. Daar even vanuitgaande adviseren wij om eerst de injectoren te reinigen met een additief.

Een additief kunt u eenvoudig zelf toevoegen waarna de injectoren gereinigd worden. In een deel van de gevallen zal het probleem hiermee verholpen worden. Meer informatie over de betreffende additieven vindt u onderaan de pagina. Het is altijd aan te raden om jaarlijks de injectoren te reinigen, dus in die zin is het nooit weggegooid geld.

Mocht het probleem vervolgens niet verholpen zijn dan weet u dat het toch een mechanisch probleem betreft. In dit geval adviseren wij om naar uw garage te gaan.

Het voordeel is dat u heel specifiek kunt zijn richting uw garage, waardoor het probleem normaal gesproken sneller opgelost zal worden.

Mijn auto stottert bij het gas geven / bij een hoog toerental

U heeft bepaald dat het probleem zich alleen voordoet tijdens het gas bij geven, wat automatisch een hoog toerental met zich meebrengt. Heel goed! Nu zijn er al een aantal oorzaken uitgesloten en kunt u specifieker opzoek naar de juiste oplossing. Hieronder bespreken we de overgebleven mogelijke oorzaken, bijbehorende oplossingen en ons advies!

Oorzaken stotteren auto bij gas geven / hoog toerental

Wanneer uw auto alleen schokt wanneer u flink gas geeft dan is de kans groot dat het iets te maken heeft met de ontsteking. Dit kan bijvoorbeeld een probleem zijn met de bobine. Bij auto’s met een bouwjaar van voor het jaar 2000 kan het ook de bougiekabel zijn.

Een andere mogelijke oorzaak kan zijn dat de brandstofopbrengst te laag is, bijvoorbeeld een versleten brandstofpomp of verstopt brandstoffilter.

Verder is vervuiling van de injectoren of de luchtinlaat. Het ontstekingsmechanisme in combinatie met het inspuiten van de brandstof en lucht (zuurstof) zorgen samen voor ontbranding, en dus vermogen. Wanneer één of meerdere van deze componenten niet 100% werkt, kan dit zorgen voor vermogensverlies.

Ons advies
Aangezien u zelf opzoek bent gegaan naar een oplossing voor uw probleem is de kans groot dat u het ook eerst zelf wilt gaan proberen op te lossen. Daar even vanuitgaande adviseren wij om eerst de injectoren te reinigen met een additief.

Een additief kunt u eenvoudig zelf toevoegen waarna de injectoren gereinigd worden. In een deel van de gevallen zal het probleem hiermee verholpen worden. Meer informatie over de betreffende additieven vindt u onderaan de pagina. Mocht het probleem vervolgens niet verholpen zijn dan weet u dat het probleem waarschijnlijk in de ontsteking zit. Het is altijd aan te raden om jaarlijks de injectoren te reinigen, dus in die zin is het nooit weggegooid geld.

Indien u zelf een beetje handig bent kunt u zelf met het ontstekingsprobleem aan de slag gaan. Anders zou u toch de auto naar uw garage moeten brengen. Het voordeel is dat u heel specifiek kunt zijn richting uw garage, waardoor het probleem normaal gesproken sneller opgelost zal worden.

Mijn auto stottert tijdens het stationair draaien

U heeft bepaald dat het probleem zich alleen voordoet wanneer de motor stationair draait. Heel goed! Nu zijn er al een aantal oorzaken uitgesloten en kunt u specifieker opzoek naar de juiste oplossing. Hieronder bespreken we de overgebleven mogelijke oorzaken, bijbehorende oplossingen en ons advies!

Oorzaken stotteren motor bij stationair toerental

Het nadeel van een auto die stottert bij een stationair toerental is dat er veel oorzaken overblijven. Om te beginnen zijn de volgende mogelijke mechanische oorzaken aan te wijzen:

 • Valse lucht
 • Ontsteking (bougie, bobine)
 • Injectiesysteem (defecte injectoren) 

Een andere mogelijke oorzaak is vervuiling van de injectoren of de luchtinlaat. Het ontstekingsmechanisme in combinatie met het inspuiten van de brandstof en lucht (zuurstof) zorgen samen voor ontbranding, en dus vermogen. Wanneer één of meerdere van deze componenten niet 100% werkt, kan dit zorgen voor vermogensverlies.

Ons advies
Aangezien u zelf opzoek bent gegaan naar een oplossing voor uw probleem is de kans groot dat u het ook eerst zelf wilt gaan proberen op te lossen. Daar even vanuitgaande adviseren wij om eerst de injectoren te reinigen met een additief.

Een additief kunt u eenvoudig zelf toevoegen waarna de injectoren gereinigd worden. In een deel van de gevallen zal het probleem hiermee verholpen worden. Meer informatie over de betreffende additieven vindt u onderaan de pagina. Mocht het probleem vervolgens niet verholpen zijn dan weet u dat het probleem waarschijnlijk in de ontsteking zit. Het is altijd aan te raden om jaarlijks de injectoren te reinigen, dus in die zin is het nooit weggegooid geld.

Indien u zelf een beetje handig bent kunt u zelf met het de mogelijke mechanische problemen aan de slag gaan. Anders zou u toch de auto naar uw garage moeten brengen. Het voordeel is dat u iets specifieker kunt zijn richting uw garage, waardoor het probleem normaal gesproken sneller opgelost zal worden.

Samenvatting verschillende oorzaken vermogensverlies

Er zijn veel verschillende oorzaken voor vermogensverlies van de motor. Via de inhoudsopgave bovenaan de pagina kunt u aan de hand van de verschillende situaties iets specifieker opzoek naar de oorzaak en bijbehorende oplossing(en) voor uw probleem.

Hieronder hebben we toch even alle mogelijke oorzaken op een rijtje gezet. Er is hier onderscheid gemaakt tussen mechanische oorzaken en oorzaken die te maken hebben met vervuiling. Verderop in de blog worden de oorzaken verder toegelicht, evenals eventuele oplossingen.

 

De verschillende oorzaken met betrekking tot inwendige vervuiling zijn:

 • Vervuild inlaattraject (inlaatspruitstuk, carburateur, gasklep)
 • Vervuild brandstoftraject (injectoren, brandstoffilter)
 • Vervuild uitlaattraject (EGR-klep, turbo, roetfilter

De meest voorkomende mechanische oorzaken zijn:

 • Problemen met de ontsteking (bobine, bougie of bougiekabels)
 • Problemen met motor- of versnellingsbaksteunen
 • Elektronische problemen (verkeerde signalen naar computer)
 • Problemen met temperatuursensor
 • Problemen met de lambdasondesensor
 • Valse lucht
 • Vacuümlek

Zelf een reinigingsadditief toepassen

Zoals u wellicht heeft gelezen is inwendige vervuiling vaak een oorzaak van een stotterende auto. Bij de ene situatie is de kans groter, dat u het probleem oplost met een additief, dan bij de andere situatie. Toch kan vervuiling bij elke situatie bijdragen aan het stotteren van uw auto. Ook als het niet de hoofdoorzaak is.

Het is dus verstandig om te beginnen met het inwendig reinigen van de motor. Naast dat het het probleem zou kunnen verhelpen heeft een schoon brandstofsysteem nog meer voordelen, zoals bijvoorbeeld een optimaler brandstofverbruik.

De Service Cleaners van Lindemann zijn hier uitermate geschikt voor. Naast dat het een betaalbare optie is, zijn deze additieven ook nog eens van uitstekende kwaliteit. Via de “Bestel Direct” knop wordt u doorverwezen naar een webshop waar u de producten kunt bestellen.

Middels de onderstaande kortingscode kunt u 5% korting pakken op uw bestelling!

Klik op “Bestel Direct” en ontvang 5% extra korting met de kortingscode: DPPBLOG5

Heeft u aan de hand van deze blog nog aanvullende vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op!

Auto stottert, Service Cleaner Benzine / Diesel

De Lindemann Service Cleaner Benzine & Diesel zijn een kwalitatief hoogwaardige additieven die het brandstofsysteem grondig reinigen. Aanrader voor stotterende auto’s!

Vanaf €16,07

Mijn auto stottert wat kan ik doen? Dit is een veel gestelde vraag. Het is een veelvoorkomend probleem en het komt veel vaker voor dan men denkt. Er was zelfs een tijd dat een stotterende motor een van de meest gemelde storingen was.  

Om u een duidelijk beeld te geven hebben wij deze blog geschreven. Wij gaan hier verder in op de volgende zaken:

Kort gezegd, na het lezen van deze blog hopen wij dat u een meer te weten bent gekomen over de oorzaken, gevolgen en eventuele oplossingen!

Wanneer kan een auto gaan stotteren?

Het haperen van een auto komt voornamelijk voor bij benzinemotoren. Dieselmotoren ontbranden namelijk door compressie en zullen eigenlijk alleen gaan stotteren als er te echt te weinig brandstof ingespoten wordt. Bij dieselmotoren zal het eigenlijk alleen voor komen bij het optrekken.

Benzinemotoren zitten wat complexer in elkaar. Door middel van een vonkje vindt de ontbranding plaats en de verhouding tussen brandstof en lucht dient dan optimaal te zijn. Mocht dit proces enigszins verstoord worden door bijvoorbeeld lichte vervuiling kunt u soms al een beetje vermogensverlies ervaren.

Een auto kan in meerdere situaties schokken, bijvoorbeeld tijdens het optrekken of het gas geven. Daarnaast is het ook mogelijk dat de auto stottert bij een koude of warme motor. 

Iedere situatie kan verschillende oorzaken hebben. Het duidelijk kunnen duiden van uw specifieke situatie is dan ook waardevol om de uiteindelijke oplossing te achterhalen. Hoe meer informatie u ons of uw garage kunt geven, hoe groter de kans dat het advies daadwerkelijk uitkomst zal bieden. Wanneer uw auto bijvoorbeeld op de snelweg hapert terwijl u rijdt met een constant toerental. Dan zijn vervuilde injectoren de oorzaak en dienen deze gereinigd te worden om het probleem te verhelpen.

Wat zijn de oorzaken van een stotterende auto?

Het kan zijn dat uw auto schokt bij gas optrekken, schakelen, versnellen, wegrijden of stationair draaien of constant toerental. Er zijn dus vele soorten van schokken. Het is lastig om de exacte oorzaak van uw stotterende auto te achterhalen aangezien er verschillende oorzaken kunnen zijn.

Er wordt in dit geval ook onderscheid gemaakt tussen nieuwere en oudere auto’s. Bij een moderne auto is de kans groot dat uw auto stottert door een probleem in de elektronica, maar ook door vervuiling van de EGR-klep, inlaatspruitstuk en de injectoren. Echter, dit is bij oudere auto’s anders aangezien deze meestal al enige mechanische slijtage hebben. Dit kan ook een oorzaak zijn van het schokken van de auto.

De meest voorkomende oorzaken van een stotterende auto zijn:

 • Vervuilde injectoren
 • Vervuilde inlaatspruitstuk
 • Vervuilde brandstoffilter
 • Vervuilde injectoren
 • Een vervuilde carburateur
 • Vervuild roetfilter
 • Vervuilde of versleten bougies
 • Mechanische slijtage (vaak oudere auto’s)

Vervuild inlaatspruitstuk als oorzaak

Het inlaatspruitstuk is een van de onderdelen dat hoort bij inlaatsysteem en zorgt ervoor dat de motor wordt voorzien van lucht. Het inlaatspruitstuk kan vervuild en zelfs verstopt raken door de uitlaatgassen die via de EGR-klep weer terugkomen in de motor. Op het moment dat het inlaatspruitstuk en inlaatsysteem sterk vervuild zijn, wordt de luchtstroom naar de motor minder. Dit resulteert uiteindelijk in een niet-optimale verbranding, wat u als het stotteren van de auto ervaart. 

Als een vervuild inlaatspruitstuk de oorzaak is waardoor uw auto schokt, dan kunt u deze zelf reinigen met een additief. Met het additief wordt het gehele brandstofsysteem gereinigd inclusief het inlaatspruitstuk. Het voordeel van een additief is dat u deze voor het tanken zelf kunt toevoegen aan de brandstoftank. Tijdens het tanken wordt het additief gemengd en zal het reinigingsproces zijn werking gaan doen. Om onnodige reparatiekosten te besparen is het altijd aan te raden om eerst een additief te proberen. Inwendige vervuiling is in veel situaties de oorzaak van het probleem.

Vervuilde injectoren als oorzaak

Injectoren zijn erg gevoelig en kunnen als ze vervuild zijn minder goed vernevelen. Als hier niets aan gedaan wordt kan dit grote motorproblemen opleveren. Schokt uw auto bijvoorbeeld op de snelweg bij een constant toerental, dan is dit een aanwijzing dat de injectoren vervuild zijn.

Meest voorkomende oorzaken:

 • Toevoeging van bio-ethanol aan de brandstof
 • Brandstoffilter aan vervanging toe
 • Vaak bijna leegrijden van de tank
 • Condenswater in de tank

Wanneer u vermoedt dat vervuilde injectoren de oorzaak zijn van het stotteren van uw auto dan kunt u ervoor kiezen omAuto stottert/houdt in deze te reinigen met een injector cleaner. De Lindemann injector cleaner (service cleaner) is een brandstofadditief van premium kwaliteit dat het beste werkt om vervuilde injectoren te reinigen en te zorgen dat de auto niet meer stottert. De cleaner is verkrijgbaar in een benzine- en diesel variant en dient voor het beste resultaat 1 keer per jaar of om de 5000 kilometer te worden toegevoegd aan de brandstoftank. Dit product kan ook curatief gebruikt worden om het brandstofsysteem schoon te houden en problemen te voorkomen.

Vervuilde carburateur als oorzaak

Oudere auto’s hebben nog een carburateur, maar bij de moderne auto’s van tegenwoordig is deze vervangen door de benzine-inspuiting. De carburateur heeft als doel om de brandstof met lucht te vernevelen voordat het in de cilinders wordt gezogen. Wanneer de carburateur sterk vervuild is kan er geen volledige verbranding meer plaatsvinden met als gevolg een auto die gaat stotteren.

Wanneer u denkt dat een vervuilde carburateur de oorzaak is van het inhouden van uw auto dan is het reinigen van de carburateur een goede oplossing. U leest hier alles over de carburateur reiniger!

Bijkomende gevolgen van een stotterende auto

Een vervuild inlaatspruitstuk, injectoren, EGR-klep of carburateur kunnen leiden tot o.a een:

Wanneer u doorrijdt met een stotterende auto kan dit op lange termijn serieuze problemen opleveren, waardoor u misschien bepaalde onderdelen zoals een carburateur of injectoren zal moeten vervangen. En voor alles geldt: voorkomen is beter dan genezen, dus preventief een additief gebruiken voorkomt deze problemen!

Hoe kunt u het zelf oplossen?

Zoals u in deze blog heeft gelezen kunnen er meerdere oorzaken en gevolgen zijn waardoor uw auto gaat stotteren. Voordat u de auto naar de garage brengt adviseren wij om eerst zelf zoveel mogelijk informatie te vergaren. In welke situatie stottert uw auto precies? En welke oorzaak kunnen we hier wellicht aan koppelen. De Lindemann Service Cleaner is een brandstofadditief dat u zelf eenvoudig kunt toevoegen aan het brandstofsysteem. Na gebruik is de kans groot dat het probleem van een stotterende of inhoudende motor is verholpen!

Veelal ligt het probleem hem in inwendige vervuiling. Wanneer dit het geval is bieden de additieven van Lindemann uitkomst. De additieven van Lindemann zijn van hoogwaardige kwaliteit en hebben naast reinigende ook smerende eigenschappen.

Naast het curatief gebruiken van de additieven adviseren wij ook om ze preventief te gebruiken. Door uw gehele brandstofsysteem ten allen tijde schoon te houden voorkomt u heen hoop problemen, zoals bijvoorbeeld het schokken van uw auto! Maar wat is de beste oplossing voor een stotterde auto?

De conclusie is eenvoudig. Als de auto stottert kunt u het beste de Lindemann Service Cleaner Benzine of Diesel gebruiken. Dit is de beste en goedkoopste oplossing voor het verhelpen van een stotterende auto! 

U kunt de Service Cleaner kopen via onze webshop. Via de knop “Bestel Direct” voegt u direct het product toe aan uw winkelmand. Eerst meer informatie lezen? Bekijk dan de productpagina!

Wij hopen dat we hiermee een antwoord hebben kunnen geven op uw vraag. Als blijk van waardering voor het lezen van de blog hebben wij onderstaande kortingscode voor uw beschikbaar gesteld. 

Lindemann Service Cleaner Benzine
5/5

€16,07 Incl. BTW

De Lindemann Service Cleaner Benzine is een kwalitatief hoogwaardig additief dat het brandstofsysteem grondig reinigt. Aanrader voor stotterende auto’s!

Bestel direct en ontvang korting!

Klik op “Bestel Direct” en ontvang 5% extra korting met de kortingscode: DPPBLOG5

Let op! Deze actie is slechts tijdelijk beschikbaar.

Minuten
Seconden

Geef een reactie